cinnet panayırı

Bizim manevi varlığımızın biricik kaynağı acı değil mi?

tüm ahmakların ıslanması adına

James Smith and Sons

memento audere semper

memento audere semper